Julkaisut

Suomen Romaniyhdistyksen omia julkaisuja

Jos et löydä etsimääsi tältä sivulta, ota yhteyttä Romaniyhdistyksen toimistoon.

  • Autio, Petra, Anette Lindström, Jari Hedman ja Daniela Isberg 2016.
    Nuorten romanien tilanteet ja toiveet: Raportti Suomen Romaniyhdistyksen ensimmäisessä Au mensa -nuorisoprojektissa 2014–2015 tehdyistä kyselyistä

(Lataa julkaisu tästä: nuorisoraportti_romaniyhdistys2016)

  • Peltosalmi Juho ja Yrjö Temo 2014. Suomi-romani -sanakirja ja Johanneksen evankeliumi. 
  • Granqvist, Kimmo 2011/2012. Lyhyt Suomen romanikielen kielioppi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus julkaissut verkossa 2011 ja Suomen Romaniyhdistys kirjana 2012.

(Lataa julkaisu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivuilta: romanikielen_kielioppi2011)

  • Majaniemi, Päivi ja Janette Grönfors 2008. Vanhinta ei unohdeta: Opas romanivanhusten hoidosta.

(Lataa julkaisu tästä: sry_omaishoidonopas)

  • Majaniemi, Päivi ja Anna Maria Viljanen 2008. Romanivanhusten palvelutarvekartoitus. De Patti phuuridenge – douva hin godjiba. Anna kunnia vanhuksille – se on viisautta. 

(Lataa julkaisu tästä: sry_palvelutarvekartoitus)

Muita kiinnostavia julkaisuja

Rajala,  Susanna ym. 2011. Romanilasten perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-ehdotukset. Opetushallitus.

Luttinen, Katri ym. (toimituskunta). 2007. Vast vastensa. Opas romanien kanssa työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille. Ammattiopisto Luovi ja Oulun kaupunki.