Toiminta

Romaniyhdistys ylläpitää vapaaehtoisvoimin toimistoa Helsingin Pasilassa. Toimisto toimii projektien kotipaikkana. Yhdistys tarjoaa neuvontapalveluja sekä romaneille että viranomaisille. Neuvomme ja opastamme asunto-, sosiaali-, eläke-, koulu- ja romanikulttuuriasioissa. Järjestämme myös neuvotteluja viranomaisten ja perheiden välillä, välitämme luennoitsijoita sekä materiaalia ja tietoa romanikulttuurista.

Yhdistyksen toiminnan erityishuomion kohteena ovat romanivanhukset.

RAY tukee 2016 alkanutta Baȟtalo phuuriba – onnellinen vanhuus hanketta, jolla tuotetaan kulttuurisensitiivisiä palveluita romanivanhuksille yhteistyössä Helsingin kaupungin vanhuspalveluiden kanssa.

Yhdistys kehittää nuorisotyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Au mensa – Tule mukaan projektit pyrkivät tuomaan romaninuorten äänen kuuluville kysymällä nuorten mielipiteitä, rohkaisemalla nuoria itse osallistumaan keskusteluun heille tärkeistä asioista sekä järjestämällä heille toimintaa ja tapahtumia.

Lisäksi pyrimme julkaisemaan joka toinen vuosi romanikielistä materiaalia.

 

Lue lisää yhdistyksen projekteista.