Hallitus

Romaniyhdistyksen toimintaa tukee ja ohjaa hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Vuosikokouksia on kaksi.

 

Hallituksen kokoonpano toimintakaudella 2016:

Puheenjohtaja: Dosentti Anna Maria Viljanen, Helsinki

Hallituksen jäsenet

Risto Blomster, Helsinki

Maija Isberg, Helsinki

Taisto Kentz, Helsinki

Tuula Lind, Helsinki

Sirkka Mikkola,Helsinki

Marko Stenroos,Vantaa

 

Rahastonhoitaja: Päivi Majaniemi, FM, romanikulttuurin ohjaaja, Helsinki

Julkaisut: Päivi Majaniemi

 

Linkki:

Romaniyhdistyksen edustus muissa organisaatioissa, järjestöissä ja työryhmissä:

 

STM, Romaniasioiden Neuvottelukunta,

Janet Stobin

Suomen Vähemmistökielten yhdistys Fiblul

Päivi Majaniemi