Säännöt

Suomen Romaniyhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Romaniyhdistys – Finitiko Romanengo Sankiba – Finlands Romaniförening ry, yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SRY, kotipaikka Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

  1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on romanien elämänehtojen yleisten edellytysten parantaminen. Romanien ja muun yhteiskunnan lähentäminen molemminpuolisen tiedonvälityksen avulla ja molemminpuolisesti asenteita uudistaen, sekä romanikulttuurin arvokkaiden perinteiden vaaliminen.

Tärkeinä tavoitteina yhdistys pitää romanien asunto-olojen, työolojen, kouluttamisen, oikeusturvan ja terveydellisten olojen yleisten edellytysten kunnollista järjestämistä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan antamalla herätteitä julkisen vallan käyttäjille ja julkiseen keskusteluun, sekä herättämällä romanien kiinnostusta yhteiskunnallisiin oikeuksiinsa ja yhteiskunnan odotuksiin nähden. Yhdistys tekee ja edistää romaneja koskevaa tutkimustyötä.

Yhdistys toimii sidosryhmiensä yhteistoimintaelimenä, kuitenkaan tässä roolissaan puolue- tai vastaaviin eturyhmiin sitoutumatta ja voittoa tavoittelematta.

Yhdistys palkitsee, huomioi ja kannustaa henkilöitä ja tahoja, jotka omilla toimillaan ovat esimerkillisesti myötävaikuttaneet romanien asioiden edistämisessä.

Yhdistys pitää yhteyttä eri viranomaisiin ja järjestöihin.

Lue täältä tarkemmat toimintaa, jäsenyyttä ja päätöksentekoa koskevat säännöt (sääntökohdat 2-12).