Projektit

Yksi Suomen Romaniyhdistyksen toiminnan painopisteistä on pitkään ollut romanivanhusten olojen parantaminen. Ensimmäinen hanke alkoi vuonna 2005. Yhdistyksen kautta toteutetaan tällä hetkellä jo neljättä vanhushanketta RAY:n tuella – nyt toiminnan päämääränä on kulttuurisensitiivisten vanhustyön mallien juurruttaminen valtakunnallisesti osaksi yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tietoa aikaisemmista vanhustyön hankkeista löydät täältä. 

Toiseksi tärkeäksi osa-alueeksi on 2010-luvulla noussut nuorisotyö. Vuonna 2014 alkoi ensimmäinen vuosi Au mensa – tule mukaan! -romaninuorisohankkeesta. Syksyllä 2016 on käynnistynyt jo kolmas työvuosi romaninuorten parissa.

Hankkeiden kuvauksista alta löytyvät hanketyöntekijöiden yhteystiedot. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat osallistua toimintaan tai olet kiinnostunut yhteistyöstä joko vanhus- tai nuorisotyön saralla.

Baȟtalo phuuriba –Onnellinen vanhuus -hanke 2016-2021.

vanhusprojektipiirros ray-logo

Kulttuurisensitiiviset palvelut huomioivat romanivanhusten kulttuurin, historian, elämäntilanteen ja palvelutarpeet. Pääväestöstä poikkeava historia ja kulttuuri – yhteisöllisyys, perinnäistavat ja suullisen ilmaisun ensisijaisuus – ja toisaalta julkisten palveluiden lähteminen lähinnä pääväestön tarpeista, ovat syrjäyttäneet romanivanhuksia vanhuspalveluista. Vanhukset kokevat etteivät he tule ymmärretyksi ja vastaanotetuiksi omine kulttuurisine tarpeineen. Esimerkiksi, vanhuspalveluissa ei kyetä huomioimaan romanikulttuurin yhteisöllistä ajattelua, jossa yksilö on aina osa ryhmää, henkilöhistoriaa, johon on kuulunut kiertävä elämä sekä puhtaus- ja häveliäisyystapoja, jotka määrittävät suhdetta ruokaan, esineisiin ja asioihin sekä yksilön asemaa ja käytöstä yhteisössä. Lisäksi ei-kirjallinen tiedonsiirto korostuu väestönosassa, jossa suullinen perinne on vielä vahva ja luku- ja kirjoitustaito on keskimääräistä heikompi. Romanivanhusten tilanne ja palvelujentarve on tehty näkyväksi myös julkisten palvelujen tuottajille. Helsingin kaupungin vanhuspalveluyksikkö on lähtenyt mukaan kehittämään romanivanhuksille suunnattuja kulttuurisensitiivisiä palveluita, yhdessä Suomen Romaniyhdistys ry:n kanssa. Baȟtalo phuuriba – Onnellinen vanhuus – hankkeen kumppanina. Projektin omat nettisivut löytyvät täältä: www.romanivanhukset.fi

Au mensa – Tule mukaan! -romaninuorisoprojekti

Au mensa – Tule mukaan! -romaninuorisoprojektia on toteutettu jo kaksi vuotta hieman erilaisilla teemoilla. Ensimmäisessä osassa kuultiin romaninuoria heidän toiveissaan ja tarpeissaan työllistymisen, yhteiskunnallisen aseman, vapaa-ajan harrastusten sekä muiden mieltä askarruttavien asioiden suhteen. Kuulemisten tuloksista on julkaistu raportti, jonka voit lukea tai ladata pdf-tiedostona. Au mensan jatko-osassa keskityttiin aktivoimaan romaninuoria sekä konkreettisesti tarjoamaan tukea koulutukseen, vapaa-aikaan, työllistymiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Lisäksi tehtiin verkostotyötä ja lisäsimme muun muassa opetushenkilöstön ja alan opiskelijoiden tietoa romanikulttuurista. Vuonna 2016 Au mensa sai jälleen jatkoa, tällä kertaa kahdeksi vuodeksi, ja uusi Au mensa III – projekti alkaa virallisesti syyskuussa 2016. Projektin tavoitteena on työstää romaninuorten vanhemmista ja viranomaisista koostuvaa tukiverkostoa toimivammaksi.

Lisää tietoa löydät Au mensan Facebook-sivulta  tai ottamalla yhteyttä projektityöntekijöihin Janitaan ja Annaan: janita.nyman[at]gmail.com anna.aumensa[at]gmail.com  Korvaa [at] @-merkillä. Tule rohkeasti mukaan!